SBR Viewer
de viewer voor alle SBR documenten
SBR Viewer
the viewer for all SBR documents

Snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document bekijkenOpen and explore the content of a SBR document in a fast and easy way

SBR Viewer

Met de online SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (XBRL) raadplegen.
Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist.
De SBR Viewer maakt de inhoud van een SBR document toegankelijk voor iedereen.The online SBR Viewer enables its users to open and explore the content of SBR documents (XBRL).
Users of the SBR Viewer do not need to have any technical expertise or specific knowledge about the SBR taxonomy.
The Viewer presents every document in a clear and organized way.

Het programma wordt u gratis aangeboden.Open and explore the content of a SBR document in a fast and easy way

RapportagesYears since 2016 (Since NT11)

SBR Document (XBRL)SBR Document (XBRL)

Snel, eenvouding en kosteloos uw SBR Document (XBRL) raadplegen.Consult your SBR Documents (XBRL) fast, easy and free of charge.

Vanaf 2016 kunt u middels Consistente Presentatie een herkenbaar een getrouw beeld vervaardigen.Starting from 2016, the Consistent Presentation will give you a recognizable and true picture.

Start SBR ViewerPreview of SBR Viewer

Binnenkort beschikbaarAvailable soon

Presentatie in pdf ten behoeve van uw klantenThe online SBR Viewer enables its users to open and explore the content of SBR documents (XBRL).

  • Instellen van een inhoudsopgave Setting a table of contents
  • Opmaken van een kop- en voettekst Creating a header and footer
  • Opnemen, indien gewenst, van een logo Display, if desired, your own logo
  • Gebruik van een parameterbestand om bepaalde eigen stylingsregels toe te passen Use a parameter file to apply your own styling rules

De onderdelen, parameterisering, validaties en het opmaken van een PDF document worden u aangeboden onder een abonnementsvorm.A subscription is needed if you want to make use of parameterization, validation and formatting of the PDF document.

  • De SBR Viewer maakt het mogelijk om de inhoud van een SBR document direct, zonder ingewikkelde tussenhandelingen, te verkennen.The SBR Viewer allows you to explore the contents of a SBR document immediately, without complicated operations.

VoorbeeldenExamples

  • Om Standard Business Reporting tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties en marktpartijen essentieel.To turn Standard Business Reporting into success a close cooperation between the various organizations involved and market participants is essential.

SoftwareSoftware

SBR CommunicatorSBR Communicator

Met de SBR Communicator worden SBR documenten (XBRL) verzonden naar de uitvragende instanties. De SBR Communicator is te koppelen aan alle softwarepakketten.The SBR Communicator will enable you to send SBR documents (XBRL) to the information requesting agencies. That SBR Communicator can be connected to all software packages.

Lees meer  Read more  

De SBR Communicator is een generiek programma waarmee SBR-documenten kunnen worden verstuurd naar banken, de KvK, het CBS en de Belastingdienst. Daarnaast is het mogelijk om aangiften of opgaven te versturen die zijn aangemaakt met de software van een andere partij.The SBR Communicator is a generic tool that can send SBR documents to banks, the Chamber of Commerce, the CBS and the tax authorities. It is also possible to send declarations or statements that are created with any other party software.

Meer informatie op www.sbrcommunicator.euMore information on www.sbrcommunicator.eu

SBR VerwerkerSBR Processor

De SBR Verwerker functioneert op basis van digitale invulformulieren.The SBR Processor operates on the basis of digital forms.

Lees meer  Read more  

Op basis van het gekozen invulformulier genereert u de SBR documenten (XBRL) voor de uitvragende instanties. Dit kan zowel handmatig als via import van data uit een extern bestand of programma. Verzending van de documenten vindt plaats middels de SBR Communicator.Based on the selected entry form you generate the SBR documents (XBRL) for the information requesting agencies. This can be done manually or by importing data from an external file or program. The SBR Communicator will take care of the delivery of this documents.

Meer informatie op www.sbrverwerker.euMore information on www.sbrverwerker.eu

SBR AssuranceSBR Assurance

Digitale ondertekening met persoonsgebonden beroepscertificaat.Digital signature with personal professional certificate.

Lees meer  Read more  

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring. Binnen SBR assurance wordt gebruik van gemaakt van bestaande standaarden. Dit maakt de methode toekomstbestendig en generiek toepasbaar tegelijkertijd.SBR Assurance provides accountants the ability to accompany digitally supplied publication documents or credit reports (SBR) with a digital assessment or audit report. SBR assurance is build on existing standards. That makes this the method of the future and generally applicable.

Binnenkort beschikbaarAvailable soon

SBR WebservicesSBR Webservices

Accept levert tevens diverse webservices rondom SBR. Softwareleveranciers kunnen de door Accept ontwikkelde webservices vrijwel direct en op eenvoudige wijze in hun softwarepakket(ten) implementeren.Accept provides various SBR web services. Software vendors can implement these services fast en easy into their own software.

Lees meer  Read mode  

Accept levert diverse webservices rondom SBR. Deze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL).Accept provides various SBR web services. These SBR Web services operate independently and are able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL).

ContactContact

Met de online SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (XBRL) raadplegen. Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist. De SBR Viewer maakt de inhoud van een SBR document toegankelijk voor iedereen.The online SBR Viewer enables its users to open and explore the content of SBR documents (XBRL). Users of the SBR Viewer do not need to have any technical expertise or specific knowledge about the SBR taxonomy. The Viewer presents every document in a clear and organized way.

Schuif naar rechts om te versturen!Slide to the right in order to send!